????  گروه بزرگ هنری و موسیقایی سئودا

 

گروه بزرگ هنری و موسیقایی سئودا موزیک از سال ۹۰ به طور رسمی و به صورت یک ارگان خود جوش و مردمی به سرپرستی استاد داریوش خان علیزاده شروع به فعالیت کرد،البته شایان ذکر است تمامی فعالیت های تیم با حمایت ،نظارت و پشتیبانی شهرداری تهران الخصوص شهرداری و حوزه هنری منطقه ۱۲ انجام میشد.

????پس از فعالیت های متعدد و بسیار جناب خان علیزاده و خانواده ی بزرگ سئودا و در نهایت لطف هنرمند بی تکرار خدای مهربانی در سال ۹۷ گروه سئودا به عنوان یکی از دپارتمان های انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران به رسمیت شناخته شد و در کنار جناب اطیابی مدیر انجمن و دبیران مربوط این مهم به ثمر رسید.

 

????  فعالیت های گروه هنری سئودا:

مجموعه ی هنری سئودا در بخش های مختلفی در زمینه های موسیقایی و هنری فعالیت دارد که توسط یک تیم حرفه ای و بزرگ مدیریت می شود که به چند مورد برای دنبال کننده ها اشاره می کنیم:

 

در بخش آموزش

در بخش اجرا