« بیوگرافی و اطلاعات مدرس »

نام مدرس:
داريوش خانعلیزاده
ساز تخصصی:
مدرس گیتار و پیانو
خواننده، ترانهسرا، آهنگساز
درباره مدرس:
عضو فعال انجمن موسیقی ايران، مدير 88 دپارتمان سئودا انجمن موسیقی ايران، تأسیس و مديريت
تیم و مجموعه سئودا به مدت 8 سال، مسئول کانونهای هنری شهرداری تهران مناطق مختلف به
مدت 2 سال، مدير مسئول اجرايی صدها برنامهی هنری و موسیقی، همايشی و ارگانی در سطوح
مختلف داخلی، از افراد برتر جشنوارههای شمسه و چندين بخش مديريتی شهرداری، استعدادياب
برتر منطقه و استان تهران سال 1392 ،تأسیس اولین کانون خصوصی و مردمی ايران، مدير فروشگاه
سئودا، مشاور و کارشناس فروش ساز

دیگر مدرسان آموزشگاه