« بیوگرافی و اطلاعات مدرس »

نام مدرس:
سروش خان علیزاده
رشته تحصیلی:
فارغ التحصیل روانشناسی
ساز تخصصی:
درام، سازهای کوپهای کاخن، تنبک، کوزه و …
سنتور
ارف
درباره مدرس:
5 سال سابقه ی تدريس در محیطها ی آموزشی، فرهنگی و موسیقی در آموزشگاه سئودا، سرای
محله های مینابی، کاظمی، خاوران، رودکی، فرهنگ خانه ی انديشمند، شرکت به عنوان نوازندهی
درام در پنج کنسرت بزرگ سئودا و دهها کنسرت و اجرای ديگر به عنوان نوازندهی سازهای کوپهای،
حضور در صدها اجرای مناسبتی و مشارکتی در اکثر مناطق ايران.

دیگر مدرسان آموزشگاه