« بیوگرافی و اطلاعات مدرس »

نام مدرس:
عادل يادگاری
رشته تحصیلی:
کارشناسی کامپیوتر گرايش نرم افزار
ساز تخصصی:
پیانو سبک پاپ
پیانو سبک کالسیک
درباره مدرس:
عضو خانه ی موسیقی ايران، عضو کانون نوازندگان کالسیک وابسته 2 ،
عضو گروه همراز 1392- 1394
عضو ارکستر پاپ مجید اخشابی 1395-1397 ،
عضو آوای سرزمین مهر 1386 ،
عضو فعال در مجموعه هنری و موسیقی سئودا،
حضور در دهها کنسرت و استیجهای بزرگ داخلی،
حضور درصدها اجرای زنده، برنامه های ارگانی و مناسبتی.

دیگر مدرسان آموزشگاه