« بیوگرافی و اطلاعات مدرس »

نام مدرس:
علی سريری
رشته تحصیلی:
موسیقی گرايش آهنگسازی ايرانی
ساز تخصصی:
سنتور
پیانو
درباره مدرس:
همکاری با حمید حامی خواننده مطرح به عنوان سولیست ساز کمانچه در قطعه باغ پژمرده از آلبوم
نارنج و ترنج، همکاری با سعید آقاخانی کارگردان و بازيگر مطرح به عنوان سولیست ساز کمانچه در
تیتراژ انتهايی و موسیقی متن سريال نون خ 2 ،انتشار قطعات بیکالم و

دیگر مدرسان آموزشگاه