« بیوگرافی و اطلاعات مدرس »

نام مدرس:
فائزه شرفی فرد
رشته تحصیلی:
کارشناسی آهنگسازی
ساز تخصصی:
سنتور
پیانو
ارف
سلفژ
درباره مدرس:
مربی سرود در دبیرستان ريحانه الرسول، شرکت در مسابقات منطقه و استانی و کسب مقام دوم،
گذراندن دوره مربیگری ارف زير نظر استاد نظر و ا خذ مدرک مربیگری ارف، گذراندن دورهی رهبری
ارکستر زير نظر استاد هو شیار، گذراندن دورهی تنبک نوازی.

دیگر مدرسان آموزشگاه